Betongsaging er noe som benyttes til flere formål i ulike sammenhenger. Vanligvis utføres slikt type arbeid i kombinasjon med nybygg eller tilbygg. Arbeidet går ut på å lage åpninger i flater som gulv eller vegger , slik at man eksempelvis kan installere nye vinduer, dører, trapper, heiser, nye avløpsrør og lignende. Betongsaging kan også benyttes for å dele en konstruksjon i to, eller til å sage konstruksjoner i mindre deler. Ta kontakt om du ønsker vår kompetanse innen betongsaging