Fjerning av oljetank

Fra og med år 2020 blir det helt forbudt å fyre med olje og parafin i Norge. Det betyr at alle næringsbygg og private boliger må finne alternative oppvarmingskilder i løpet av 2019. Dersom det er gravd ned en oljetank på eiendommen din, har du selv ansvar for at den er i forsvarlig stand. Du har også rstatningsansvaret dersom det skulle oppstå lekkasje fra tanken som forurenser bolig, jordsmonn eller grunnvann.

Noen få liter med fyringsolje som finner veien under kjellergulvet lukter intenst! Det er heller ikke lett å bli kvitt lukten. Derfor skal nedgravd oljetank som ikke lenger er i bruk fjernes eller sikres på annen måte.

Eldre oljetanker av stål ruster og vil til slutt begynne å lekke. Selv om du har fyrt til tanken er «tom» vil det alltid ligge igjen noen liter i bunnen. Oljelekkasjer medfører store og kompliserte oppryddingsarbeider og kan koste mer en de fleste har råd til å betale.

Derfor anbefaler vi å fjerne oljetanken før lekkasjen er et faktum.

Similar Posts