Rovatech AS


Rovatech AS  ble stiftet av Robert Lernes Vassli i 2016. 6 ansatte med over 20 års erfaring i bransjen. Vi har idag mange utførte oppdrag og har  lang kompetanse og god kunnskap . Lang erfaring med utfordrende og krevende arbeid sier litt, og har gitt oss kunnskapen til å utføre en jobb sikkert, og med god kvalitet.

Vi utfører det meste innen graving og anleggsarbeid, alt fra graving, drenering, kjerneboring og fjerning av oljetanker. Vi tar på oss oppdrag i  Trøndelag. For oss er det avgjørende med størst mulig kundetilfredshet når vi utfører vårt arbeid.

Våre Tjenester


Rovatech As utfører alt innen betongarbeider, alt fra små støpekanter til større kompliserte betongbygning. Ingen prosjekter er for liten eller for store for oss. Vi har opparbeidet oss bred kunnskap om betong og betongarbeider, så vi er veldig glad i en utfordring og vi prøver å finne gode løsninger sammen med kundene våre.

Våre Tjenester

Fjerning av oljetank

Fra og med år 2020 blir det helt forbudt å fyre med olje og parafin i Norge. Det betyr at alle næringsbygg og private boliger må finne alternative oppvarmingskilder i ...

Kjerneboring

Kjerneboring brukes til å skjære gjennom materialer eller etablering slik som betong, vegger laget av sten eller armering.  For å gjennomføre en kjerneboring benytter man seg av et elektrisk eller ...

Gartnerjobber

Vi kan hjelpe deg med å ta vare på uteområder og parker. Vi tilbyr opparbeidelse av tomter, prosjektutvikling av uterom, levering av steinprodukter, anleggsarbeid m.m. Alt fra legging og vedlikehold ...

Graving

Vi gjør det meste innen gravearbeid og tar både små og store oppdrag. Blant våre kunder finner du alt fra privatpersoner til kommunale foretak og store entreprenører. Vi har en ...

Murpuss

Murpuss som er skadet og faller av er et velkjent syn spesielt på eldre bygninger. Pussen er der for å skåne veggkonstruksjonen mot vær og vind, foruten å gi et ...

Betongsaging

Betongsaging er noe som benyttes til flere formål i ulike sammenhenger. Vanligvis utføres slikt type arbeid i kombinasjon med nybygg eller tilbygg. Arbeidet går ut på å lage åpninger i ...